Service Areas

 • Heilongjiang
 • Gansu
 • Inner Mongolia
 • Beijing
 • Liaoning
 • Hebei
 • Shanxi
 • Shandong
 • Henan
 • Sichuan
 • Hubei
 • Anhui
 • Jiangsu
 • Guizhou
 • Hunan
 • Zhejiang
 • Guangxi
 • Guangdong
 • Qinghai
 • Jiangxi
 • Tibet
 • Yunnan
 • Ningxia
 • Shaanxi
 • Shanghai
 • Fujian
 • Chongqing
Power plants in operation
Coal mines in operation
Power Wholesale Company